Media o Polisolokatach

Rzecznik Finansowy krytycznie o polisolokatach.

Rzecznik Nadzoru Finansowego zdecydowanie popiera stanowisko UOKiK – oferty polisolokat są nadużyciem i uważa, że są one niedozwolone. Informacje dotyczące usługi były podawane nierzetelnie i w sposób nieetyczny.

W swoim najnowszym raporcie bezwzględnie krytykuje tego typu działalność banków i ubezpieczycieli. Ponadto postanowił wprowadzić tzw. Rekomendację U – opracowany przez Komisję Nadzoru Finansowego zbiór zaleceń dla banków sprzedających polisy, który ma lepiej chronić interes klientów.

Kolejną bardzo dobrą wiadomością jest to, że dzięki interwencji Rzecznika Finansowego Sejm uchwalił prawo, które zabrania tak wysokich opłat. Obecnie mogą one wynosić do 4% już w nowo zawartych umowach.

Źródło: http://biznes.onet.pl/wiadomosci/finanse/polisy-z-ufk-polisolokaty-sprzedawane-w-bankach-niewazne/57tb1s

Każdy poszkodowany może w prosty sposób zgłosić swoją sprawę. Te pieniądze można odzyskać!

Polisolokaty to afera znacznie większa niż Amber Gold!!

Polisolokaty zawarło ponad 5 milionów Polaków. W polisolokatach ulokowano łącznie aż 56 miliardów złotych!

Polisolokata nie jest ani ubezpieczeniem, ani lokatą.

Na szczęście świadomość Klientów odnośnie przysługujących im praw do dochodzenia roszczeń na drodze sądowej jest znacznie większa.

“W 2010 roku odnotowaliśmy rocznie około 100 skarg. Natomiast w latach 2013-2015 było już 3700 skarg.” – mówi Marcin Jaworski – ekspert z biura Rzecznika Finansowego.

Źródło: http://www.money.pl/gospodarka/wiadomosci/artykul/dziejesienazywo-ta-afera-jest-znacznie,7,0,2049287.html

Każdy poszkodowany może w prosty sposób zgłosić swoją sprawę. Te pieniądze można odzyskać!

WAŻNE WYPOWIEDZI - posłuchaj...

“Nie można tolerować takiego stanu rzeczy, że działania ubezpieczycieli są niezgodne z porządkiem prawnym...” – Aleksandra Wiktorow, Rzecznik Ubezpieczonych.

Posłuchaj…

“Klient nie jest do końca świadomy, z jakiego produktu korzysta.” – Maciej Krzysztoszek, Rzecznik KNF

Misseling to – mówiąc wprost – wprowadzanie Klienta w błąd poprzez brak przekazywania przez pośrednika kompleksowych informacji na temat funkcjonowania produktów finansowych. Jest to nieczysta sprzedaż produktu ubezpieczeniowego, która oparta jest na zbiorze wątpliwych pod względem prawnym i etycznym praktyk.

“[Misselling] polega na tym, że konsument otrzymuje produkt, który nie jest zbieżny z jego potrzebami.” – Maciej Krzysztoszek, Rzecznik KNF

Posłuchaj…

“Chociaż jesteśmy otwarci na negocjacje, nie mogą one trwać w nieskończoność.” – Adam Jasser, Prezes UOKiK

Posłuchaj…

top