Wybrany produkt: UNIQA

Jakie dokumenty są potrzebne?

  • Polisa lub jej numer.
  • Aneksy do polisy – jeżeli były zawarte.
  • Pismo o rozwiązaniu polisy, zawierające rozliczenie polisy – jeżeli jest w Państwa posiadaniu.
  • Pismo, w którym Ubezpieczyciel informuje o opłacie likwidacyjnej, jaka zostanie pobrana w przypadku zamknięcia polisy – jeżeli jest w Państwa posiadaniu.

Dokumenty prosimy wysłać na adres e-mail: bok@arbitersa.pl

Czy polisa jest nadal aktywna:

Zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a) ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu otrzymywania ofert marketingowych, kontaktu telefonicznego i mailowego.

top